E.M.F. (Electromagnetic Fields) of E.M.S. (Elektromagnetische Straling)

 • Mobiele Telefoons
 • Wi-Fi
 • DECT Telefoons
 • Babyfoons
 • Magnetrons
 • “De gevaren van Wi-Fi” – Canadese documentaire van Ten News.
 • “The Big Picture” – Interview van Thom Hartmann met Dr. Devra Davis
 • “Wi-Fi in schools proven dangerous.” – 16:9 X Documentaire
 • Het stralingsspectrum

  Het stralingsspectrum

  Mobiele Telefoons

  Mobiele telefoons zijn net kleine magnetrons, met dezelfde frequentie.

  Ze zijn weliswaar niet zo krachtig, doch door het grote gebruik, veelal de gehele dag en zo dicht bij ons lichaam, worden wij hieraan continue blootgesteld.

  Enkele voorbeelden uit het verleden van gebruik van – volgens overheden en fabrikanten – veilige middelen (zoals sigaretten, horloges met lichtgevende wijzers (Radium), asbest, X-ray), geven wel aan dat wij niet altijd op deze informatie blind kunnen vertrouwen en er in een later stadium tóch schoorvoetend toegegeven werd dat deze “veilige” middelen niet zo veilig waren als beweerd.

  Velen zijn hier ernstig ziek van geworden en zeker zovelen zijn hier simpelweg aan gestorven.

  Waarom is het gevaarlijk?

  
Aangezien microgolven de geleiding van het water in het lichaam ongunstig beïnvloeden is er gaandeweg een situatie ontstaan waarin bescherming belangrijk wordt.

  Kinderen zijn hier extra gevoelig voor.

  absorptie-niveau-van-straling

  Bovenstaande opnamen, gemaakt met een infrarood camera, laten de belasting zien van een mobiele telefoon na  vijf minuten bellen. De straling gaat door de schedel heen en warmt de daarin aanwezige eiwitten op. Een volgroeide schedel biedt duidelijk meer weerstand.

  Dr. Devra Davis (Ph.D) (auteur van “Disconnect” en directeur van “The Environmental Health Trust”):

  “Two way microwave radio’s – should not be held directly to the body !”.


  Terug naar boven.

  Wi-Fi (Wireless Fidelity)

  Wi-Fi draadloos internet is geïnstalleerd in woningen, scholen, kantoren, winkels, hotels en publieke gebouwen.

  Wi-Fi technologie wordt gebruikt door computers, laptops, smartphones, tablets, bluetooth, video games consoles, etc.

  Wi-Fi werkt via hoogfrequente gepulste elektromagnetische straling met vrijwel dezelfde frequentie als magnetrons en radar (ca. 2,4 Giga Herz).
  Recentelijk gebruikt men tevens een nog hoger frequente straling van tussen de 5,1 en 5,8 GHz.

  Onafhankelijk onderzoek bevestigt: Wi-Fi straling is NIET veilig.

  Wi-Fi straling kan leiden tot hoofdpijn, concentratieproblemen, duizeligheid, chronische vermoeidheid, slapeloosheid…

  Enkele jaren geleden is het gebruik van Wi-Fi op veel scholen in Engeland en Frankrijk al verboden.

  Na het installeren en in gebruik nemen van Wi-Fi op een lagere school in Collingwood (Canada), zorgde dit voor raadselachtige ernstige ziekteverschijnselen bij maar liefst 12 kinderen, zij kregen klachten zoals misselijkheid, jeuk, hoofdpijn en hartkloppingen.

  Charlie_1-_june_2013_(1)_533_800

  Dr. Charlie Teo (neurochirurg):

  “Er bestaat een verband tussen het gebruik van Wi-Fi en het ontstaan van een hersentumor.”

  Wi-Fi werkt met radiogolven tussen een router en een kleine zender in een computer.

  De straling is ongeveer 50x zwakker dan van een mobiele telefoon. Men wordt echter van twee kanten bestraald. De Wi-Fi router die continue signaal uitzendt en de laptop of smartphone wanneer men verbinding maakt.

  Uit metingen is gebleken dat het stralingsniveau van een laptop in gebruik al snel tussen de 6 en 13 Volt per meter is. De limiet, waarvan overheden melden dat deze “veilig” is, mag niet hoger zijn dan 0,6 V/m.

  Bovendien wordt een laptop doorgaans op de “lap”, oftewel schoot, gebruikt, hetgeen zeer mogelijk negatieve gevolgen voor de vruchtbaarheid kan opleveren.

  Allemaal zeer risicovolle effecten, waar van overheidswege nog geen afdoende antwoord op is.

  In tegenstelling tot de veel hogere straling van een mobiele telefoon, waaraan wij echter niet continue blootstaan, heeft Wi-Fi weliswaar een lagere dosis straling, doch door de constante blootstelling – veelal een meervoud aan stralingsbronnen – kan dit aanzienlijk meer schade opleveren.

  Er is tegenwoordig bijna geen ontkomen meer aan.

  Terug naar boven.


  Terug naar boven.

  photo

  Don Maisch (PhD.) (onderzoeker elektromagnetische straling en veiligheidsvoorschriften):

  “Uit meerdere onderzoeken naar Wi-Fi blijkt dat het voor sommige mensen gevaarlijk is.”

  armstrong

  Prof. Bruce Armstrong (expert in kanker onderzoek):

  “Ik kan niet garanderen dat er géén verband is en daarom is voorzichtigheid een goede keuze. Er is een énorme toename van de hoeveelheid blootstelling aan een bepaalde milieufactor, namelijk elektromagnetische energie en de geschiedenis leert ons dat – soms en misschien zelfs zeer regelmatig – die grote toenames uiteindelijk schadelijk voor de gezondheid bleken te zijn.”

  Magda_Havas

  Prof. Magda Havis (Trent University – Canada) – Heeft meer dan 20 jaar uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van Wi-Fi straling.

  “Bijna 3% van de bevolking is overgevoelig voor straling en ondervindt hier serieuze klachten van”.
  ”Het lijkt op de straling van mobiele telefoons en telefoonmasten, die gebruiken vergelijkbare frequenties en het maakt mensen ziek.”

  De gangbare veiligheidsvoorschriften gaan bij blootstelling aan straling uit van het thermische effect welke deze straling op het menselijk lichaam heeft.

  De stralingsintensiteit van Wi-Fi is dermate laag, dat er geen thermisch effect optreedt. Hieruit concluderen overheden derhalve dat Wi-Fi geen gevaar voor ons oplevert…

  Dit is echter wel degelijk het geval!
  Duizenden onafhankelijk studies hebben reeds aangetoond dat er wel degelijk negatieve effecten optreden, zoals het samenklonteren van bloedcellen, slapeloosheid, hoofdpijnen en zelfs het ontwikkelen van hersentumoren.

  Wetenschappelijke rapporten die beweren dat dergelijke straling ongevaarlijk voor de volksgezondheid is, worden voor 90% gefinancierd door de grote telecombedrijven.(bron: Zembla, 1 juni 2012)

  Wordt er iets aan gedaan?

  
Het officiële standpunt van de Nederlandse overheid is dat straling niet gevaarlijk is, daar er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor zou zijn.

  Net als asbest (tot 1978) en teer in sigaretten (2003 eerste schadevergoeding) bestaat het probleem niet, totdat de publieke opinie er genoeg van heeft en eist dat het bestaat.

  Andere landen ‘lijken’ minder naïef. In Frankrijk is het sinds kort verboden voor schoolkinderen tot 14 jaar om een mobiele telefoon bij zich te dragen op school, vanwege de mogelijk schadelijke gevolgen, terwijl in Oostenrijk de intensiteit van de masten met een factor 100 is teruggedraaid, vanwege mogelijk gevaar voor de volksgezondheid. Ook in Duitsland is men er zeer kritisch over.


  Terug naar boven.

  DECT Telefoons

  Digital Enhanced Cordless Telephony

  Terug naar boven.

  Babyfoons

  Terug naar boven.

  Magnetrons (Microwaves)

  Terug naar boven.

  Winkelwagen

  Je winkelwagen is leeg
  Bezoek de webshop

  Product Categorie

  1. Zend uw vraag of verzoek en wij nemen snel contact met u op !

  Mijn Yorgon